Huurvoorwaarden

Goede afspraken maken goede vrienden. Om het feestplezier compleet zorgeloos te maken, vindt u hieronder onze huurvoorwaarden. Aarzel niet om ons te contacteren indien u hierbij verdere vragen heeft.

Levering gehuurde springkastelen

Bij de verhuur van onze springkastelen is er steeds een helpende hand aanwezig op de plaats van aflevering. Deze service is in de prijs inbegrepen, zowel voor op- als afbouw. Het tijdstip van de levering wordt op voorhand afgesproken. Bij het leveren wordt een uur afgesproken om het gehuurde materiaal te komen ophalen. Springkastelen Jumpi levert uw feestmateriaal in perfecte staat bij u af. Alle schade anders dan normale slijtage zal worden doorgerekend aan de huurder. Dit geldt ook voor eventuele reinigingskosten als gevolg van abnormaal gebruik.

Plaatsing gehuurde springkastelen

Het opstellen en afbreken van springkastelen is volledig GRATIS. Het springkasteel dient te worden geplaatst op een vlakke en zachte ondergrond, vrij van scherpe objecten (zoals glas, stenen, beton, hondendrollen…). De beste ondergrond is gras. Indien het kasteel op vraag van de huurder toch op een harde ondergrond moet worden geplaatst, zorgt de huurder zelf voor het nodige materiaal om het gehuurde springkasteel vast te zetten.
Gelieve minstens een meter rondom het springkasteel vrij te houden en de doorgang naar de beoogde plaats voor het springkasteel voldoende breed te maken. Een opgevouwen springkasteel is een redelijk groot, zwaar en niet zo makkelijk manoeuvreerbaar. Indien de doorgang te lastig blijkt, kan de verhuurder de huur schorsen.

Motor springkasteel

Het springkasteel wordt continu opgeblazen door een motor. Deze staat achter het springkasteel en neemt al gauw een ruimte van 1,5m in beslag. De huurder zorgt voor een elektriciteitskabel van 230 volt en minstens 16Amp tot aan de achterkant van het kasteel. De motor mag nooit afgedekt worden.

Springkasteel en weersomstandigheden

Bij stormwind of onweer het springkasteel ontruimen en onmiddellijk uitschakelen. Bij regen laat u best het springkasteel opstaan, het meeste water loopt er af. Gelieve nooit een structuur afgelaten in de regen te laten liggen zonder op de juiste manier samen te vouwen. Muren en torens plooit u naar binnen en het springkasteel vouwt u dubbel zodat er niet te veel water kan inlopen. Laat een springkasteel nooit af als er nog kinderen in het kasteel aanwezig zijn. Bij beschadiging of diefstal van de constructie, motor of verlengkabel is de huurder verantwoordelijk en zal deze de volledige aankoopsom en/of reparatie vergoeden. Bij het huren voor meerdere dagen vragen we om het springkasteel ’s avonds samen te vouwen.

Springkasteel huren: veiligheid en voorzorgen

Denk vooral aan de veiligheid van de kinderen!

Laat kinderen nooit zonder toezicht in het springkasteel spelen. Plaats de opening naar het feest toe voor optimale zichtbaarheid. Er dient steeds controle te zijn om te vermijden dat er meer kinderen dan toegelaten op het springkasteel aanwezig zijn. Iedere afmeting heeft een maximum toegelaten aantal kinderen. Dit voorkomt namelijk mogelijke schade.
Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. Het is verboden de springkastelen te betreden met ijsjes, chips, brillen, schoeisel, etenswaren, snoepgoed of drank, gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen.
Om scheuren te voorkomen is het ook niet toegelaten om op de muren en de dwarsbalken te klimmen en te hangen. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd.

Het gehuurde materiaal wordt in goede staat afgeleverd en zal worden gecontroleerd op iedere vorm van schade.

Betaling

Op het ogenblik van de levering van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs (cash) alsook de waarborgsom betaald te worden. In geval van laattijdige betaling zal vanaf factuurdatum onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 1 % per aangevangen maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 60 € verschuldigd zijn.
Bij eventuele geschillen zijn enkel het Vredegerecht en de rechtbank van Kortrijk bevoegd.